«-Tilbage
Back up
  Back up - Sikkerhedskopier
   
  Både dataansvarlig og databehandler tager back up


Back up hos databehandler.

Databehandler foretager daglige back up af systemet, som kan bruges i følgende situationer:

Back up hos databehandler foregår med udgangspunkt i databehandlers datamodel. 

1. Hvis systemet bryder ned hos databehandler, iværksættes der restore procedurer som mininum fra og med sidste syncpoint  eller endnu længerer tilbage, hvis dette måtte vise sig at være nødvendigt.

2. Hvis dataansvarlig ved en fejl får foretaget sletninger på databehandlers udstyr, kan databehandler foretager back up på den dataansvarliges anmodning. 

Siden vi tegnede det første abonnement med databehandler i 2005 har der os bekendt ikke været behov for at foretage restore med udgangspunkt i tidligere foretagne back ups.


Back up hos dataansvarlig

Back up hos dataansvarlig foregår med udgangspunkt i den dataansvarliges datamodel. 

Back up foretages, umiddelbart efter, at der er foretaget større opdateringer fra importerede data fra eksterne dataleverandører, eller umiddelbart efter, at der har været foretaget større manuelle opdateringer.

Under alle omstændigheder foretages der total back up mindst 1 gang om måneden ligegyldigt mængden af hændelser på baggrund af maskinelle eller manuelle opdateringer.

Den dataansvarliges back up ligger på en extern harddisk separeret fra den dataansvarliges hovedcomputer, hvorved data altid vil kunne restores på en ny computer, såfremt mastercomputeren skulle lide nedbrud. 


Kryds back up

Hvis den dataansvarliges data af en eller anden grund skulle bortkomme, vil de altid kunne genskabes på baggrund af data placeret hos databehandler, eksterne dataleverandører eller fra egne støttesystemer.

Hvis data af en eller anden grund skulle bortkomme hos databehandler, vil de altid kunne genskabes på baggrund af data placeret hos den dataansvarlige.
 
«-Tilbage