Vi anbefaler, at du kun siger ja til de nødvendige cookies. 
Du skal derfor kun klikke på den grå accepter knap og så
er du videre.

Klik og læs vores cookie politik
 
Data vi ikke beskriver
Katalog over hjemmesider
firmaliste.dk - Tlf 4041 5885
BrancherByerNetshopsStartInfo
Data vi ikke beskriver
Du er her
  Data som vi ikke registrerer eller behandler
   
  Nedenstående data bliver ikke registreret fremvist eller på nogen måde behandlet på firmaliste.dk hverken som persondata eller som virksomhedsdata.


1. Etniske tilhørsforhold og herkomst .

2. Politiske tilhørsforhold og udøvelse ( Gælder kun for private data, da der i cvr findes politiske partier, partiforeninger, fagforeninger o.lign. som er med på firmaliste.dk ). 

3. Strafferetslige forhold

4. Sexuelle forhold og afvigelser

5. Privatpersoners Løn og ansættelsesforhold, foreningsforhold og daglig adfærd.

6. Privatpersoners familiemæssige forhold og relationer, med mindre de indgår som en del af firmanavnet i cvr delen. 

7. Firmaliste.dk foretager ingen bedømmelser, evalueringer eller anbefalinger af de enkelte virksomheder, da alle virksomheder er ens hos os, uanset størrelse, soliditet eller formåen.

8. Vi registrerer ikke cpr numre, abonnementsnumre, betalingskortsoplysninger o.lign.

9. En virksomhed bliver ekskluderet fra firmaliste.dk, hvis vi fornemmer, eller bliver gjort opmærksom på, at den har aktiviteter, der ligger indenfor straffelovens bestemmelser.

10. Virksomheder, hvis branche ligger indenfor militære områder, våben, ammunition, sprængstoffer og nukleare aktiviteter medtages ikke på firmaliste.dk

11. Virksomheder, hvis aktiviteter kan virke og opfattes som stødende og krænkende af den almene danske befolkning optages ikke på firmaliste.dk     

 
StartInfoCookieGDPRAnnoncører
Hjemmesidens kontaktoplysninger
Firmaliste.dk
Telefon 40415885
post@firmaliste.dk
Cvr 19296792
Bank 3219 0005908582