«-Tilbage
Faktura
  Faktura
   
  Både ved salg til virksomheder og ved salg til private udstedes der en faktura. Dette punkt hører derfor med til GDPR regelsættet.

Der udstedes faktura både ved annoncesalg og ved fysisk varesalg.

Ved annoncesalg fremsendes faktura via Email.

Ved fysisk varesalg fremsendes faktura sammen med forsendelsen.

Firmaliste.dk har en kopi af fakturaen opbevaret elektronisk hos databehandler.

Firmaliste.dk kan ved efterfølgende sagsbehandling udprinte en kopi af den elektroniske faktura, som destrueres efter endt sagsbehandling.

Reference mellem faktura og betalinger kan ses dels i bogføringen og dels i debitormappen.

Fakturaerne opbevares elektronisk i 5 år, hvorefter de bliver destrueret.

Hvis du som kunde ikke ønsker at firmaliste.dk skal have en kopi af din faktura med navns nævnelse, har vi mulighed på forlangende, at anonymisere denne.

I disse tilfælde er det vigtigt, at du som kunde gemmer originalfakturaen, idet reference mellem kunde og firmaliste.dk efter anonymisering foregår via fakturanummeret samt at du skal fremsende en kopi af originalfakturaen til firmaliste.dk

Totalsletning af faktura foretager vi først efter 5 år fra udstedelsesdatoen.     
«-Tilbage