«-Tilbage
Kundestamdata
  Kundedata
   
  Både ved salg til virksomheder og ved salg til private oprettes der kundedata. Dette punkt hører derfor med til GDPR regelsættet.

Firmaliste.dk bruger ikke kundedata til noget, efter at de er overført til henholdsvis ordre og faktura, og kan derfor slettes på forlangende umiddelbart efter udstedelse af faktura eller ved annullering af ordre.

Ved telefon- og mailordre oprettes der ikke kundedata. De nødvendige oplysninger indtastes direkte på ordren og efterfølgende kopieres over til fakturaen.

Ved netordre oprettes der kundedata til brug for ordre og fakturahåndtering.

Når faktura er udstedt har vi ikke længere brug for kundedata.

Kundedata slettes efter 14 måneder, hvis der ikke kommer nye ordre fra samme kunde eller hvis der ikke er anmodet om nyhedsbreve.

Ved at lade kundedataene blive stående i kartoteket, så sparer du en hel del tastearbejde ved næste ordre, ved at du kan fremkalde tidligere indtastede data.

Kundedata er

Virksomhedskunder
Kundenummer
CVR nummer
Firmanavn
Adresse
Email
Telefonnummer ( Frivilligt )
Oprettelsesdato

Privatkunder
Kundenummer
Fornavn og efternavn
Adresse
Email
Telefonnummer ( Frivilligt )
Oprettelsesdata
«-Tilbage