«-Tilbage
  Prisliste for annoncører
   
  Læs også følgende sider:
  1. Ankerklodser
  2. Gratis gave fra restlageret
  3. Procedure for ordreafgivelse
   
  Alle priser er incl. moms 
  Alle priser er gældende for et kalenderår beregnet fra fakturadato.
   
  Grundpris
  Kr 200,00 pr ankerklods placeret på kommune eller postnummer niveau, i branche undergruppe oversigten, som også giver visning i hovedgrupperne og i firmaoversigten. Det betyder at køb af een ankerklods til kr 200,00 giver visning 3 forskellige steder fra.
   
  Rabat
 
Hver 6. køb af ankerklods fra samme firma er gratis. Bemærk at en ankerklods kan placeres som en branche, en vare, en tjenesteydelse, et brand eller som fritekst.  
   
  Tillægspriser for banner ankerklodser
  Prisen for bannerplaceringer afhænger af, hvor højt oppe i niveau hierakiet du ønsker dine ankerklodser placeret, samt hvor mange filialer/lokationer/produktionsenheder din virksomhed har. 
   
  Benyt følgende formel for beregning af prisen på bannerankerklodser:
  kr 200,00 incl moms for placering på kommune eller postnummerniveau, multipliceret med det antal filialer din virksomhed har, multipliceret med 2 for hvert niveau din ankerklods skal hæves.
   
  Det kan blive meget dyrt, hvis din virksomhed har mange filialer, men kendsgerningen er, at antallet af visninger er flere tusind gange større, jo højere oppe i niveau hierarkiet du er placeret, og merprisen kan derfor lynhurtigt være tjent hjem igen. Derudover er det en retfærdig prisgraduering efter om det er store eller små virksomheder.   
   
   
  Niveauer
  Niveau 5, laveste niveau
  Kommuner eller postnumre. 
   
  Niveau 4
  Landsdele. Kan ved sjældne brancher være laveste niveau.
   
  Niveau 3
  Brancher, varer, brands, tjenesteydelser samt frie søgeord. Kan ved sjældne brancher være laveste niveau.
   
  Niveau 2
  To første bogstaver til niveau 3. Øverste niveau for bannerplaceringer.
   
  Niveau 1, Forsiden
  Første bogstav til niveau 2. Her er der ingen bannerplaceringer. 
   
  Ring til 40 41 58 85
  og få et konkret tilbud